ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Лаваца тенис ритейл промоция

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията „Лаваца Тенис Ритейл Промоция“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

 

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.lavazza.tennispromo.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията.  Повече информация може да бъде получена на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0700 17 117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.lavazza.tennispromo.bg.

2.4. Преди участието си в Промоцията, участниците се изрично се съгласяват с долуописаните Официални правила и се задължават да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията „Лаваца Тенис Ритейл Промоция“ се организира и провежда на територията на Република България.

 

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България , с изключение на служителите на ” Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД, “ДИДЖИТАЛ АЙ ДИ“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. На 10.04.2018 г. и продължава до 24:00 ч. на 10.06.2018г. За избягване на всяко съмнение, след 24ч. на 10.06.2018.  регистриране и участие в промоцията няма да бъде възможно, организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на регистрираните кодове и предоставяне на възможност за печалба на  награди.

 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. Участващи продукти  са Лаваца мляно кафе Qualita Oro 250g вакуум и метална кутия, Лаваца мляно кафе Decaffeinato 250g вакуум и метална кутия, Лаваца мляно кафе Espresso 250g вакуум и метална кутия, Лаваца мляно кафе Qualita Rossa 250g вакуум и метална кутия, Lavazza инстантно кафе в метална кутия Prontissimo Classic 95g и Prontissimo Intenso 95g.

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

  1. Голяма награда – самолетни билети София-Лондон-София за двама човека с право на ръчен багаж, две нощувки за двама в двойна стая в 5-звезден хотел в Лондон, два билета за мач от Големия шлем на турнира Уимбълдън на 2 юли 2018, достъп за двама до VIP ложата на Лаваца по време на мача, включително храни и напитки
  2. Тенис ракета с марка HEAD – 5 броя;
  3. Сак за тенис с марка HEAD – 10 броя;
  4. Lavazza еспресо чаши от серия „Уимбълдън“ – 20 кутии по 4 броя чаши в кутия
  5. Lavazza чаши от серия „Уимбълдън“ – 10 кутии по 2 броя чаши в кутия

7.2. Всяка една от наградите е подробно описана в Приложение №1, съставляващо неразделна част от настоящите правила.

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

7.5. Тук посочените награди са с пазарна стойност над 30 лева и спечелилите участници имат ангажимент, описан в чл. 9.5. от настоящите правила.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

8.1. Всяко лица, което закупува някои от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните , може да участва в промоцията „Лаваца Тенис Ритейл Промоция“,.

След закупуване на продукт, всеки желаещ да участва в играта регистрира кода от гърба на стикера на сайта на играта www.lavazza.tennispromo.bg. При регистрация на 1, 2 или 3  кода участникът може да участва за всички награди с изключение на Голямата награда. При регистрация на минимум 4 (четири) кода, доказващи покупка на участващите в промоцията продукти на минимална стойност 30 лв. с ДДС – участникът може да участва за голямата награда.

 

8.2. При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка,електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. Всеки от участниците, може по всяко време да прекрати доброволно участието си в Промоцията и има правото да поиска, предоставените от него лични данни да бъдат заличени като се обади на цената на един градски разговор. За да упражните правата си и за повече информация, моля свържете се с нас на тел.: 0700 17 117 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

 

8.3. Всеки регистриран код дава на участника право на участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 от правилата награди като за участие за Голямата награда се изискват минимум 4 регистрирани кода с покупка на минимална стойност 30 (тридесет лева) с ДДС.

8.4. Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки,  за доказване стойността на направените покупки от участващите в Промоцията продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

 

За да получи наградата си, всеки печеливш трябва да се свърже с Организатора на Промоцията чрез лично съобщение на страницата на Schweppes: For The Experienced (https://www.facebook.com/schweppesbulgaria/) в рамките на 72 часа от обявяването на финалистите и да предостави свои контакти за обратна връзка – три имена и телефон за връзка. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 72 часа след оповестяване на печелившите, на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш на случаен електронен принцип.“

 

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в промоцията.

9.2. Печелившите имена ще бъдат изтеглени посредством специализиран софтуер, даващ равен шанс за печалба на всички участници на 18.06.18г. в присъствие на нотариус. Заедно с печелившия Организаторът изтегля и резервен печеливш участник, който да получи голямата награда в случай, че спечелилият я не може да бъде открит в период от 3 дни, за да я получи.

9.3. Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на www.lavazza.tennispromo.bg.

9.4. Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка от промо- продукти на минимална стойност 30лв. и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

9.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

9.6. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

9.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

9.8. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да си потърси наградата си в срок до 25.06.2018, губи правото си на награда и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.9. Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 20 /двадесет/дни  от обявяване на печелившите участници на  www.lavazza.tennispromo.bg.

9.10. Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че са изтеглени печелившите имена.

9.11. Представител на куриерска фирма Еконт ЕООД ще се свърже със спечелилите, за да  се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

9.12. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на цената на един градски разговор на потребителския телефон на компанията:  0700 17 117  (всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа).

 

 

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

 

10.1. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху касови бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в играта,   спазвайки настоящите официални правила.

10.3. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация на код след изтичане срока на Промоцията или други подобни поводи.

10.4. В случай че на касовата бележка не е  конкретно обозначен продуктът, който е закупен, а е обозначено напр. Артиул 1/ Артикул 2, за да може  участникът легитимно да използва данните от касовата бележка с цел участие в промоцията, продавачът, който издава съответната касова бележка следва собственоръчно върху нея да напише, продуктите (закупени с нея и участващи в промоцията) и да я подпечата.

 

 

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

11.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в промоцията продукти и/или за невалидни кодове.

11.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

 

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

 

13.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.